Gia sư -- Anh văn giao tiếp Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Mã lớp: 37995

Lớp dạy: --

Môn dạy: Anh văn giao tiếp

Địa chỉ: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Mức lương: 1,800,000đ

Số buổi: 3 buổi/tuần

Thời gian dạy: Dạy 120 phút/buổi, T3,5,7 sau 18h

Yêu cầu: Sinh Viên ưu tiên nữ


Đăng ký làm gia sư
Gia sư nên điền đầy đủ thông tin để cơ hội nhận lớp được tốt hơn !

Cám ơn bạn đã gửi thông tin!

Có thể bạn quan tâm


Mã lớp:36528
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Quận Thanh Khê - Đà Nẵng
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36000
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Mức lương:1,200,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:36001
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36002
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36003
Lớp dạy: Lớp 6, Môn dạy: Báo bài
Địa chỉ: TP Đà Nẵng - Đà Nẵng
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử Nhân
Mã lớp:36009
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Mức lương:1,200,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nam Cử Nhân
Mã lớp:36004
Lớp dạy: Lớp 4, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36005
Lớp dạy: Lớp 4, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Quận Sơn Trà - Đà Nẵng
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36006
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: TP Đà Nẵng - Đà Nẵng
Mức lương:1,400,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:36007
Lớp dạy: --, Môn dạy: Anh văn giao tiếp
Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Mức lương:3,200,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:36008
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Quận Thanh Khê - Đà Nẵng
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36010
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Lý
Địa chỉ: TP Đà Nẵng - Đà Nẵng
Mức lương:400,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên kinh nghiệm
Mã lớp:36011
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Giáo Viên đang đứng lớp.
Mã lớp:36012
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
Mức lương:2,600,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên chuyên Toán
Mã lớp:36013
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Quận Sơn Trà - Đà Nẵng
Mức lương:1,500,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36014
Lớp dạy: --, Môn dạy: Tiếng Trung
Địa chỉ: Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:36015
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: TP Đà Nẵng - Đà Nẵng
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36016
Lớp dạy: Lớp 1, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Quận Sơn Trà - Đà Nẵng
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:5 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36017
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36018
Lớp dạy: Lớp 5, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên